Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Aktywizacja młodych łodzian pozostających bez pracy

Staże, bony na zasiedlenie oraz prace interwencyjne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)” czekają na młodych bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Projekt jest współfinansowany ze środków UE, realizowany przez PUP od stycznia 2020 roku do grudnia 2022 r. Wartość projektu to 38 507 228,33 zł.

Łódź
Projekt jest adresowany do osób w wieku 18 – 29 lat, także z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, które się nie kształcą, nie doszkalają przez są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt jest adresowany do osób w wieku 18 – 29 lat, także z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, które się nie kształcą, nie doszkalają przez są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnych form aktywizacji, w tym roku do dyspozycji bezrobotnych są jeszcze staże, bony na zasiedlenie oraz dla pracodawców – prace interwencyjne.

Staże zawodowe – mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, osoba bezrobotna otrzymuje w tym czasie stypendium w wysokości 1489 zł netto wypłacane przez PUP. O taki staż mogą się ubiegać młodzi bezrobotni zarejestrowani w PUP oraz pracodawcy.

Bon na zasiedlenie – to 10 tys. zł dla osoby bezrobotnej, która podejmie pracę w miejscu oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km albo dojazd do pracy (i z powrotem) komunikacją publiczną zajmuje co najmniej 3 godziny dziennie. Pieniądze są przeznaczone na urządzenie się w nowym miejscu zamieszkania, a beneficjent musi utrzymać prace przez co najmniej 6 miesięcy.

Prace interwencyjne – wnioski o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych składają pracodawcy, zatrudnienie trwa 9 miesięcy, ale przez 6 miesięcy pracodawca otrzyma częściowy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika - to ok. 1400 zł miesięcznie.

Z uwagi na COVID-19 obok działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych w 2020 oraz do 30 czerwca 2021 - realizowane było także wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - środki finansowe na wynagrodzenia pracowników oraz częściową refundację kosztów prowadzenia działalności w ramach tarczy antykryzysowej.

W 2020 r. do rozdysponowania w ramach projektu było 14 733 176,96 zł w tym: 8 244 467,82 zł na aktywizację oraz 6 488 700,14 zł - na wsparcie dla przedsiębiorców. Ogółem w 2020 r. w projekcie uczestniczyło 2 239 osób w tym 455 bezrobotnych oraz 1784 przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

W tym roku projekt ma objąć 529 osób bezrobotnych oraz 84 pracodawców, dla których przeznaczono 500 tys. zł.

Na koniec lipca 2021 r. w PUP było zarejestrowanych 21 712 osób bezrobotnych w tym 3 506 do 30 roku życia.

Szczegółowe informacje o projekcie: lodz.praca.gov.pl lub w PUP, ul. Milionowa 91.

Zobacz również:

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej

Zielona 6

Znikają rusztowania z odnawianej kamienicy przy ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

Od kilku dni można podziwiać piękno kamienicy przy Zielonej 6. Część tej niezwykłej elewacji jest... więcej

Prace na ulicy Drewnowskiej

Trwają intensywne prace na terenie całej Łodzi – Łódzka Spółka Infrastrukturalna kładzie sieć wodno-kanalizacyjną

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

Łódzka Spółka Infrastrukturalna prowadzi intensywne prace w całej Łodzi. Jeszcze przed wakacjami... więcej

Ulica Traktorowa

Łódź Buduje. Osiem firm chce przebudować ulicę Traktorową

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ostatnie tygodnie obfitują w otwarcia ofert na realizację kluczowych miejskich inwestycji w Łodzi.... więcej