Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Mimo trwającej epidemii covid – 19 w Łodzi spada bezrobocie

Spadek bezrobocia w Łodzi mimo trwającej epidemii covid – 19 wiąże się przede wszystkim z intensywnym wdrażaniem przez Powiatowy Urząd Pracy instrumentów wspierających aktywizację zawodową na rynku pracy

Spadek bezrobocia w Łodzi mimo trwającej epidemii covid – 19 wiąże się przede wszystkim z intensywnym wdrażaniem przez Powiatowy Urząd Pracy instrumentów wspierających aktywizację zawodową na rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy w wysokości powyżej 21 mln zł. oraz w ramach realizowanych dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • dla osób do 30 roku życia: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (powyżej 12 mln zł.)
  • dla osób po 30 roku życia: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, (powyżej 11 mln zł.)

 

Aktywizacja prowadzona jest przede wszystkim przez wsparcie Pracodawców:

refundację kosztów tworzenia nowych stanowisk lub dofinansowanie wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników. Urząd finansuje także staże u pracodawców dla osób chcących uzupełnić lub nabyć nowe kwalifikacje.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wspiera także finansowo osoby bezrobotne zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

Uruchomiona została również pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co pozwala tworzyć nowe stanowiska pracy albo zakładać własny biznes.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi bardzo sprawnie przekazał łódzkim przedsiębiorcom wsparcie w ramach „Tarczy antykryzysowej”, przekraczające 360 mln zł. co pozwoliło wielu firmom utrzymać się na rynku w okresie pandemii. Dodatkowo Urząd wystąpił
o kolejny milion złotych do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na wsparcie rozpoczęcia działalności przez osoby, które utraciły pracę na skutek COVID - 19.

Ponadto Urząd wspiera także ochronę miejsc pracy przez dofinansowanie kursów i studiów podyplomowych pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,  rozdysponowując w tym roku już na ten cel niespełna 3,5 miliona złotych.

Zobacz również:

Helenówek -  fot. Brajter

ŁSI skończyła budowę kanalizacji na Helenówku. Nowy wodociąg i odtworzone nawierzchnie

red/ ŁÓDŹ.PL

29 mln zł, ponad 6,5 km sieci kanalizacyjnej, 331 odejść do działek – miasto i Łódzka Spółka... więcej

Miasto i ŁSI wybuduje 12 km sieci wodnej i kanalizacyjnej warte 26 mln zł

ŁSI

12 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudują wspólnie miasto i Łódzka Spółka... więcej

Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa - inwestycje ŁSI w 2022 r.

ŁSI

Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła swoje plany inwestycyjne na rok 2022. Obejmują one... więcej

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej