Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Odpowiedź Wiceprezydenta Adama Wieczorka

Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Łodzi Adama Wieczorka na propozycję porozumienia Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych przy MOPS w Łodzi.

Żółto-czerwona flaga Łodzi powiewająca przy Urzędzie Miasta Łodzi. -  Żółto-czerwona flaga Łodzi powiewająca przy Urzędzie Miasta Łodzi.

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Przeanalizowałem dokładnie różnice w propozycjach porozumień kończących strajk terenowych pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z projektów z dnia 26 maja br. oraz 7 czerwca br. oraz podpisany Protokół Rozbieżności z 12 kwietnia 2022 r.

1. Gdy rozpoczynali Państwo strajk, pod koniec kwietnia 2022 r. była mowa i podawana przez Państwo kwota podwyżki w wysokości 700 zł brutto na każdy etat miesięcznie - pojawiało się to żądanie w prowadzonych rozmowach i w Państwa wypowiedziach medialnych.

W projekcie porozumienia z 26 maja br. jest podana z kolei kwota podwyżki w wysokości 1.000 zł brutto na każdy etat miesięcznie.

Teraz zaś żądacie Państwo podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.200 zł brutto na każdy etat terenowego pracownika socjalnego miesięcznie, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Co więcej, kwota tej podwyżki ma być niezależna od wypłaconego już tegorocznego wzrostu wynagrodzeń średnio o 320 zł brutto miesięcznie wraz z regulaminową premią oraz dodatkiem stażowym na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy dyrekcją MOPS w Łodzi a przedstawicielami dwóch innych związków zawodowych działających w MOPS w Łodzi.

2. Żądacie Państwo wyrównania wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich terenowych pracowników socjalnych do najwyższego w danej kategorii awansu zawodowego, a wyrównanie to ma nie być wliczane do wspomnianej wyżej kwoty podwyżki 1.200 zł brutto na każdy etat miesięcznie.

To zupełnie nowy postulat, który pojawia się po raz pierwszy w projekcie porozumienia z 7 czerwca br.

3. Dodatkowo, chcecie Państwo miesięcznej premii dla każdego pracownika socjalnego w wysokości nie mniejszej niż 20 procent wynagrodzenia zasadniczego, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. oraz dodatku stażowego wypłacanego od trzeciego roku zatrudnienia po 3 procent rocznie za każdy przepracowany rok dla wszystkich terenowych pracowników socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

To także zupełnie nowe postulaty, które pojawiają się po raz pierwszy w porozumieniu z czerwca br.

4. O ile jeszcze w maju żądaliście Państwo wypłaty jednorazowej premii w wysokości 2.500 zł dla każdego terenowego pracownika socjalnego za czas strajku, to teraz za czas, kiedy nie pracowaliście – chcecie już po 500 zł za każdy tydzień strajku!

Ponieważ zaczął się właśnie 7 tydzień strajku – żądacie Państwo w nagrodę 3500 złotych dla każdego, a za tydzień będzie to już 4000 złotych na głowę!

5. Terenowym pracownikom socjalnym ma być wypłacana całość oszczędności wynikających z absencji pracownika przez nich zastępowanego. A poza tym terenowym pracownikom socjalnym obsługującym rejony nieobsadzone w związku z odejściem z pracy osób (w tym na emeryturę lub rentę) ma być wypłacona całość oszczędności wynikająca z odejścia z pracy zastępowanego pracownika.

To także zupełnie nowe postulaty, który pojawiają się po raz pierwszy w porozumieniu z czerwca br.

6. Ale to nie koniec. Żądacie Państwo gwarancji, by pracodawca zobowiązał się do udzielenia urlopu pracownikom socjalnym wracającym ze strajku, jeśli wystąpią z takim wnioskiem.

Tym samym chcecie Państwo gwarancji, by tysiące osób pozbawionych pomocy przez Państwa strajk – nadal tej pomocy nie otrzymało ze względu na Wasze urlopy…

Szanowni Państwo

Negocjacje – szczególnie płacowe – polegają na tym, by znaleźć kompromis, by obie strony poszły na ustępstwa i wspólnie znalazły rozwiązanie konfliktu.

Tymczasem po zapoznaniu się z Państwa stanowiskiem z dnia 7 czerwca br. i propozycjami porozumienia kończącego spór zbiorowy stwierdzam, że Państwu absolutnie na ugodowym kompromisie nie zależy, co więcej – nowe propozycje znacząco odbiegają od dotychczasowych, na podstawie których wszczęli Państwo strajk pozbawiając pomocy i opieki najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi.

W opinii Wydziału Prawnego MOPS, Państwa obecne postulaty wykraczają mocno poza podpisany Protokół Rozbieżności, można więc nawet pokusić się o uznanie strajku za nielegalny.

W związku z takim podejściem Państwa przedstawicieli do rozmów i negocjacji oraz odrzuceniem porozumienia zaproponowanego przez Miasto – zrywam wszelkie rozmowy z Państwa organizacją zawodową. 

 

Jednocześnie dziękuję pozostałym kilkuset pracownikom MOPS, którzy nie przystąpili do strajku za pracę na rzecz mieszkańców naszego Miasta, a związkom zawodowym, które podpisały porozumienie z pracodawcą za zrozumienie sytuacji budżetowej, w jakiej znajduje się nasze Miasto.

 

Adam WIECZOREK

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Powiązane pliki

  • Odpowiedź Wiceprezydenta Adama Wieczorka (PDF) (558 KB)

    Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Łodzi Adama Wieczorka na propozycję porozumienia Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych przy MOPS w Łodzi.

Zobacz również:

Helenówek -  fot. Brajter

ŁSI skończyła budowę kanalizacji na Helenówku. Nowy wodociąg i odtworzone nawierzchnie

red/ ŁÓDŹ.PL

29 mln zł, ponad 6,5 km sieci kanalizacyjnej, 331 odejść do działek – miasto i Łódzka Spółka... więcej

Miasto i ŁSI wybuduje 12 km sieci wodnej i kanalizacyjnej warte 26 mln zł

ŁSI

12 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudują wspólnie miasto i Łódzka Spółka... więcej

Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa - inwestycje ŁSI w 2022 r.

ŁSI

Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła swoje plany inwestycyjne na rok 2022. Obejmują one... więcej

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej