Propozycje aranżacji przestrzeni wokół bloków dla wspólnot mieszkaniowych

- Mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące zagospodarowania przestrzeni wokół ich bloków – powiedział Marcin Hencz, radny Rady Miejskiej.

- Łodzianie często podpowiadają, gdzie należałoby utworzyć nowe miejsca parkingowe, zasadzić drzewa  czy zbudować mały plac zabaw. Chciałbym przypomnieć, że istnieją miejskie programy umożliwiające aranżację przestrzeni na osiedlach. W ramach tych projektów można nabywać grunty wokół bloków z 20% bonifikatą. Możliwe jest także skorzystanie z formy użyczenia terenu lub dzierżawy – dodał radny Marcin Hencz.

 

- Wspólnoty mieszkaniowe mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Łodzi o nieodpłatne udostępnienie terenu w formie użyczenia – poinformowała Agnieszka Dobrucka, zastępca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ.

- Można wówczas zaaranżować obszar zielony lub miejsca postojowe. Jedynym warunkiem jest to, że muszą być to miejsca ogólnodostępne.

Łódź posiada również program „Zielone podwórka”. Miasto może współfinansować projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw),  z wyłączeniem m.in. urządzania parkingów i miejsc parkingowych oraz urządzania i wyposażenia miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci. Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto. Pozostałą kwotę finansuje wspólnota mieszkaniowa – dodała zastępca dyrektora Agnieszka Dobrucka.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/?tx_edgeknowledgebase_article%5Baction%5D=show&tx_edgeknowledgebase_article%5Bcontroller%5D=Article&tx_edgeknowledgebase_article%5Barticle%5D=3122

Zobacz również:

Prace budowlane w kamienicy ul. Zielonej -  fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Zielona 6 – najbardziej zielony adres w mieście – nie tylko z nazwy

Agnieszka Rutkowska / BRP

Już od najbliższego poniedziałku (28 września) mogą zgłaszać się chętni na wynajem lokali przy... więcej

Odcinek ul. Pomorskiej przeznaczony do remontu

Wymieniamy asfalt na Pomorskiej

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Rozpoczęły się prace przy remoncie ul. Pomorskiej w Nowosolnej. Nowy asfalt to wniosek mieszkańców w... więcej

Prace przy renowacji zabytkowych sztukaterii -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Sztukaterie z zabytkowej kamienicy przy ul. Zielonej 6 odzyskają dawny blask

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kolejny etap prac w kamienicy przy ul. Zielonej 6. Odnalezione sztukaterie powędrowały do pracowni... więcej

ul. Tomaszowska

Kanalizacja na Wiskitnie. Prace na Tomaszowskiej i Kolumny

BRP

Zakończyły się prace podziemne, związane z budową kanalizacji i modernizacją wodociągu na ul.... więcej

Ul. Traktorowa przed remontem. -  fot. Konrad Ciężki / UMŁ

Łódź buduje ul. Traktorową

Tomasz Andrzejewski / ZIM

Osiem firm złożyło oferty w przetargu na przebudowę ul. Traktorowej. Najlepszą ofertę wybierzemy w... więcej