Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Remont zajezdni Chocianowice. Jest już podbudowa pod nowe tory [ZDJĘCIA]

Trwa przebudowa 120-letniej zajezdni Chocianowice, która staje się nowoczesnym centrum obsługi tramwajów MPK Łódź. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace budowlane.

Remont zajezdni Chocianowice -  fot. Stefan Brajter
Trwa przebudowa zajezdni tramwajowej Chocianowice , fot. Stefan Brajter

– Modernizacja zajezdni to jedna z naszych trudniejszych inwestycji. Prace prowadzone są przy pracującej zajezdni, która na czas remontu nie wstrzymała obsługi tramwajów. Zakończyliśmy korytowanie gruntu, wyrównanie terenu oraz układanie podbudowy pod nowe tory. Ponadto, trwa rozbiórka starej hali oraz sukcesywnie usuwane są warstwy ziemi pod torami – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich.

W najbliższych tygodniach planowane jest zintensyfikowanie prac m.in. montaż instalacji drenażowej, budowa kanalizacji deszczowej w okolicach parkingu oraz wbudowanie kruszywa na torach 1-3 i torach szlakowych.

– Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ciągu najbliższych dni zakończy się budowa wyjazdów z zajezdni w kierunku Łodzi i Pabianic przy jednoczesnym porządkowaniu terenu i rozbiórce nasypu niebudowlanego pod torami odstawczymi – mówi Rafał Kuźnicki, kierownik budowy.

Jak zmieni się zajezdnia Chocianowice?

Projekt modernizacji zajezdni Chocianowice uwzględnia m.in. przywrócenie ceglanej elewacji frontowej, utworzenie nowoczesnej myjni, wymianę technologii i instalacji wewnętrznych: sanitarnych, elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, przeciwpożarowych, dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymagań BHP oraz przywrócenie użyteczności istniejącym pomieszczeniom serwisowym. Unowocześnione zostanie również wyposażenie istniejących już hal, aby można było serwisować w nich wagony niskopodłogowe, które całą aparaturę mają na dachu.

Stacjonować będzie tu 30 całkowicie nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów od wielkopolskiej firmy Modertrans.

Zakończenie wszystkich prac w zajezdni Chocianowice planowane jest pod koniec 2023 r. Wartość inwestycji to 136 mln zł.


Projekt pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0047/16-00 zawartej w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zobacz także

Zobacz również:

Helenówek -  fot. Brajter

ŁSI skończyła budowę kanalizacji na Helenówku. Nowy wodociąg i odtworzone nawierzchnie

red/ ŁÓDŹ.PL

29 mln zł, ponad 6,5 km sieci kanalizacyjnej, 331 odejść do działek – miasto i Łódzka Spółka... więcej

Miasto i ŁSI wybuduje 12 km sieci wodnej i kanalizacyjnej warte 26 mln zł

ŁSI

12 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudują wspólnie miasto i Łódzka Spółka... więcej

Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa - inwestycje ŁSI w 2022 r.

ŁSI

Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła swoje plany inwestycyjne na rok 2022. Obejmują one... więcej

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej