Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Wraca tramwaj do Konstantynowa

Linię zamknięto przez krytyczny stan techniczny. Teraz zostanie odnowiona. Konstantynowską linię tramwajową, którą uruchomiono w 1910 r., zamknięto w 2019 roku. Krytyczny stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pasażerów. Wszystko jest na dobrej drodze i linia zostanie zmodernizowana.

Wizualizacja Zajezdnia
Długo oczekiwana inwestycja to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców zarówno Łodzi, jak i Konstantynowa. Łatwiejsza, szybsza komunikacja w tej części miasta jest niezbędna.

- Dziś podpisałam porozumienie o współpracy z burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego Robertem Jakubowskim. Zatem linia do Konstantynowa zostanie zmodernizowana. To jeden z ważniejszych momentów pokazujący, jak miasta powinny ze sobą współpracować. To początek, przed nami trudna, ale ważna inwestycja. W marcu tego roku został złożony do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny wniosek o dofinansowanie przebudowy łódzkiego odcinka trasy tramwajowej do Konstantynowa Łódzkiego.  W ramach inwestycji  zmodernizujemy odcinek od ul. Krakowskiej w Łodzi do pl. Wolności w Konstantynowie. Jeszcze w sierpniu ogłosimy wspólny przetarg.  Wartość przebudowy łódzkiego odcinka to ok. 57,7 mln zł, a całej trasy do Konstantynowa Łódzkiego szacujemy na kwotę 80 mln zł. Według założeń po wyremontowanej trasie pojedziemy tramwajami linii 43 – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie pierwsze to przebudowa łódzkiego odcinka torowiska w ul. Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej, a drugie zadanie to przebudowa konstantynowskiego odcinka trasy między ul. Przygraniczną, a trójkątem manewrowym na placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim.

- Długo oczekiwana inwestycja to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców zarówno Łodzi, jak i Konstantynowa. Łatwiejsza, szybsza komunikacja w tej części miasta jest niezbędna. Podstawowym celem inwestycji jest zwiększone wykorzystanie transportu publicznego oraz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w mieście. Komunikacja miejska w tym rejonie zyska na atrakcyjności, co z pewnością przełoży się na wzrost liczby osób korzystających z jej usług.  Zaplanowane działania przyczynią się również do zmniejszenia awaryjności komunikacji miejskiej, poprawy bezpieczeństwa podróżnych oraz zmniejszenia zanieczyszczeń oddziałujących na środowisko. Bardzo dziękuję pani Prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej za współpracę i otwartość na nowe projekty, zwłaszcza te, które są innowacyjne w skali kraju. To dzisiejsze porozumienie to jednocześnie potwierdzenie, jak ważne jest budowanie świadomej i odpowiedzialnej samorządności – mówi Robert Jakubowski, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Długość modernizowanego odcinka linii tramwajowej znajdującej się w granicach Miasta Łódź to ok. 2,8 km.

Projektowany zakres prac obejmuje:

- budowę i przebudowę jednotorowej linii tramwajowej wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi,

- budowę nowej podstacji kontenerowej wraz z wyposażeniem,

- budowę i przebudowę peronów i infrastruktury peronowej,

- rozbudowę i przebudowę przyległego układu drogowego,

- rozbiórkę, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,

- przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej)

- wycinki i nasadzenia zieleni,

- rozbiórki i montaż elementów małej architektury oraz mebli miejskich.

Zadanie realizowane przez Gminę Konstantynów Łódzki:

- przebudowa torowiska tramwajowego,

- przebudowa sieci trakcyjnej,

- zainstalowane zostaną nowe zwrotnice na mijankach „Gdańska Mijanka” oraz „Srebrna Mijanka”, które zostaną wyposażone w instalacje ogrzewania zwrotnic,
- zmodernizowany zostanie system sterowania ruchem odcinków jednotorowych

- Mijanki „Gdańska Mijanka” oraz „Srebrna Mijanka” oraz Plac Wolności zostaną wyposażone w instalacje sygnalizujące zajętość odcinków jednotorowych,
- przystanki tramwajowe – zostaną przebudowane, aby dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych przy największym wykorzystaniu walorów taboru niskopodłogowego; zostaną wyposażone w wiaty ochronne z ławkami, a w przypadku ich lokalizacji w pasie jezdni zastosowane zostaną wygrodzenia chroniące pasażerów przed ochlapywaniem; przystanki zostaną wyposażone
w system Informacji pasażerskiej; - wzdłuż projektowanych odcinków zostanie wykonana sieć teletechniczna z przyłączami.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to IV kwartał 2021 roku,  a termin zakończenia całości to koniec 2023 roku.

Zobacz także

Zobacz również:

Helenówek -  fot. Brajter

ŁSI skończyła budowę kanalizacji na Helenówku. Nowy wodociąg i odtworzone nawierzchnie

red/ ŁÓDŹ.PL

29 mln zł, ponad 6,5 km sieci kanalizacyjnej, 331 odejść do działek – miasto i Łódzka Spółka... więcej

Miasto i ŁSI wybuduje 12 km sieci wodnej i kanalizacyjnej warte 26 mln zł

ŁSI

12 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudują wspólnie miasto i Łódzka Spółka... więcej

Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa - inwestycje ŁSI w 2022 r.

ŁSI

Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła swoje plany inwestycyjne na rok 2022. Obejmują one... więcej

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej