Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Zakończyła się rozbudowa łódzkiej kompostowni

Efektywne i ekologiczne zarządzanie odpadami w Łodzi. Zakończyła się rozbudowa łódzkiej kompostowni – zmodernizowano i wyposażono w nowoczesne urządzenia budynek i magazyn.

Zakończyła się rozbudowa łódzkiej kompostowni
Zarządzanie odpadami w mieście to bardzo trudny proces, który w dużej mierze uzależniony od warunków atmosferycznych.

  - Zarządzanie odpadami w mieście to bardzo trudny proces, który w dużej mierze uzależniony od warunków atmosferycznych. Ostatnia nawałnica pokazała, jak ważne jest sprawne i uważne - z jednej strony nasadzanie, a z drugiej pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. W sierpniu ubiegłego roku wystartowała modernizacja łódzkiej kompostowni, mija dokładnie rok i oddajemy zmodernizowaną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt do przetwarzania odpadów kompostownię – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich

 - Lato i jesień to czas kiedy najwięcej odpadów trafia do takich miejsc jak to. Sprzyjają temu porządki w ogrodach, parkach, skwerach. Palenie traw, gałęzi i liści jest zabronione. 70 % odpadów, które do nas trafiają stanowią odpady z przestrzeni miejskiej, pozostałą część dostarczają prywatni właściciele. Przeprowadzona inwestycja jest bardzo ważna z uwagi na ochronę środowiska i klimatu - dodaje Zygmunt Grober, kierownik Kompostowni Miejskiej.

Zakres inwestycji objął:

- rozbiórkę istniejącej wiaty garażowej.
- zagospodarowanie terenu czyli
• budowę placu,
• budowę rampy,
• budowę drogi wewnętrznej

oraz zakup nowoczesnych maszyn.

Kompostownia wzbogaciła się o  mieszarko-rozdrabniarkę do rozdrabniania i mieszania odpadów kierowanych do instalacji kompostowania oraz ładowarkę kołową teleskopową służącą obsłudze instalacji kompostowania.

Kompostowania powstała w 1993 roku, w 2005 roku przeszła pierwszy etap rozbudowy, w 2020 roku rozpoczął się jej drugi etap.  W 1993 roku kompostownia pracowała w technologii naturalnego kompostowania. Dawało to moc przerobową 7 tys. ton rocznie.  W 2005 roku rozbudowano kompostownię i wprowadzono proces przyśpieszonego kompostowania, co skróciło czas składowania odpadów z 9 miesięcy na 3 miesiące. Wprowadzenie nowej technologii dawało moc przerobową 12 tys. ton rocznie. Rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja zwiększyła wydajność o kolejne 12 tys. ton rocznie.

Rok 2021 to zmodernizowana kompostownia czyli rozbudowa istniejących budynków.

Wymianie uległa instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych oraz biodegradowalnych. Pojawił się nowy system zarządzania odpadami i przetwarzania selektywnie zebranych odpadów roślinnych i innych bioodpadów z wykorzystaniem żelbetowych bioreaktorów.  W ramach inwestycji powstał nowy budynek kompostowni z bioreaktorami kompostowania i biofiltrami, rampa oraz nowe zagospodarowanie dróg wewnętrznych

Kompostownia Miejska oferuje usługi w zakresie:

1. Sprzedaż kompostu organicznego "Próchniaczek"

  • sprzedaż detaliczna w workach 20 kg
  • sprzedaż hurtowa luzem

2. Przyjmowanie odpadów biodegradowalnych

  • liście
  • gałęzie
  • trawa
  • odpady biodegradowalne z targowisk
  • inne odpady pochodzenia roślinnego

Wartość inwestycji: 8 mln złotych.

Zobacz również:

Ulica Kolumny z nową nawierzchnią

Agnieszka Rutkowska / BRP

Kończą się prace Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej na ulicy Kolumny. Trwa wylewanie asfaltu. Koszt... więcej

Zielona 6 - prace remontowe -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Rozpoczęło się malowanie zabytkowych sztukaterii w kamienicy na ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / BRP

W kamienicy przy ul. Zielonej 6 sukcesywnie odrestaurowywane są polichromie i trwa montaż... więcej

Zielona 6

Znikają rusztowania z odnawianej kamienicy przy ul. Zielonej 6

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

Od kilku dni można podziwiać piękno kamienicy przy Zielonej 6. Część tej niezwykłej elewacji jest... więcej

Prace na ulicy Drewnowskiej

Trwają intensywne prace na terenie całej Łodzi – Łódzka Spółka Infrastrukturalna kładzie sieć wodno-kanalizacyjną

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

Łódzka Spółka Infrastrukturalna prowadzi intensywne prace w całej Łodzi. Jeszcze przed wakacjami... więcej

Ulica Traktorowa

Łódź Buduje. Osiem firm chce przebudować ulicę Traktorową

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ostatnie tygodnie obfitują w otwarcia ofert na realizację kluczowych miejskich inwestycji w Łodzi.... więcej