Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Przyłącz się - wypełnij formularz

„Przyłącz się” to program wsparcia budowy przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego realizowanego przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną. Aby zgłosić się do programu należy wypełnić poniższy formularz i poczekać na kontakt pracownika Spółki.

„Przyłącz się” to program, który daje możliwość otrzymania do 50% dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, minimum formalności i komfort z korzystania z miejskiej kanalizacji.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

01 | WŁAŚCICIEL POSESJI
02 | DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA MIAŁABY ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONA

03 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
04 | NA JAKICH WARUNKACH JESTEŚ ZAINTERESOWANA/Y BUDOWĄ PRZYŁĄCZA?
05 | PYTANIA DODATKOWE

Celem Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej jest przyłączenie do kanalizacji 100 % nieruchomości w Łodzi.
To ambitny cel, ale konieczny dla lepszego życia, dbania o środowisko naturalne, konieczne dla miasta w XXI wieku,
ale również dla wygody i oszczędności Was, mieszkańców.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie nas, co spowodowało, że nie wykonali Państwo
podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Państwa sąsiedztwie?
To pomoże nam lepiej zrozumieć, jak możemy Państwu pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

06 | WYRAŹ ZGODĘ I PRZEŚLIJ FORMULARZ

Wypełnienie i przesłanie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.
Z każdym zainteresowanym będziemy kontaktować się indywidualnie w celu ustalenia dalszych kroków i działań.

a) Administratorem moich danych osobowych jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 17, adres mailowy: kontakt@lsi.lodz.pl,
b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres mailowy: daneosobowe@lsi.lodz.pl
c) Klauzula informacyjna zgodna z art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego RODO, znajduje się na stronie internetowej ŁSI (Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) – pod adresem : https://lsi.lodz.pl
d) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku dot. udziału w projekcie PRZYŁĄCZAM SIĘ.
e) Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz lit e) RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
f) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
g) Moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rozpatrywania wniosku, zaś w razie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do czasu zakończenia okresu trwałości projektu lub gwarancji.
h) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,
i) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
j) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Projekcie PRZYŁĄCZAM SIĘ.Dodatkowe pytania

prosimy kierować pod adres kontakt@lsi.lodz.pl lub pod nr tel. 42 20 50 578