Łódzka Spółka Infrastrukturalna

W dniu 22 października 2020 roku Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w formie pożyczki nr 1565/2020/Wn05/NZ-ur-Iz/P na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja sieci i obiektów wodociągowych w Łodzi” przyznanej w ramach Programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”.

Kwota przyznanej pożyczki to 16 967 218,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu 30.06.2023r.

Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja sieci i obiektów wodociągowych w Łodzi” obejmuje:

  • budowę ponad 2,3 km nowych wodociągów,
  • modernizację / przebudowę ponad 2,3 km istniejących wodociągów,
  • modernizację 6 punktów pomiarowych na magistralach wodociągowych,
  • modernizację sieciowej pompowni wodociągowej,
  • modernizację w zakresie 3 zbiorników wodociągowych,
  • uzyskanie efektu ekologicznego dla 7.214 osób.