Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Kontakt

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17

Telefon: +48 42 66 49 100

KONTAKT@LSI.LODZ.PL

Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Mając na uwadze czasowo ograniczone możliwości kadrowe, w sprawach dotyczących budowy sieci przez inwestorów prywatnych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 42 20-14-811 w godzinach 9:00 - 12:00.

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, prosimy o wcześniejsze umówienie się.

Adres skrzynki ePUAP

ePUAP: /lodzlsi/SkrytkaESP