Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Kontakt

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17

Telefon: +48 42 66 49 100

KONTAKT@LSI.LODZ.PL

Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Adres skrzynki ePUAP

ePUAP: /lodzlsi/SkrytkaESP