Historia

Historia

Dom robotniczy zajmuje narożną działkę u zbiegu ulic Ogrodowej i Północnej. Projekt budynku wykonał Hilary Majewski  - najbardziej znany architekt i budowniczy miasta Łodzi . Budowę rozpoczęto w roku 1879 ukończono zaś w roku 1881. W późniejszym okresie w osi ulicy Ogrodowej wybudowano jeszcze dwie podobne famuły. Nieruchomość zbudowano dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych robotników pracujących w fabryce należącej do jednego z największych łódzkich fabrykantów – Izraela Kalmanowicza Poznańskiego.

W pierwotnym założeniu instalacje sanitarne nie były zainstalowane w mieszkaniach , tylko na parterach i piwnicach budynku, co będąc standardem w wieku XIX przestało spełniać podstawowe wymagania sanitarne wieku XX. Postępująca degradacja budynku dała impuls władzom miasta do całościowej rewitalizacji famuły i oddanie jej w tym celu w ręce Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.