Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Opis ogólny

Pierwszy z trzech domów robotniczych mieszkalnych, ulokowanych wzdłuż południowej pierzei ulicy Ogrodowej, wzniesiony naprzeciw przędzalni zakładów I.K. Poznańskiego w latach 1879-1881. Zespół ulokowany jest wzdłuż ulicy Ogrodowej. 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków nr A/45.

Blok domów przy Ogrodowej 24 składa się z dwóch skrzydeł. Pierwsze wzdłuż ulicy Ogrodowej, drugie wzdłuż ulicy Gdańskiej.

Budynek jest podpiwniczony w części od ulicy Gdańskiej. W skrzydle wzdłuż ul. Ogrodowej podpiwniczenie fragmentaryczne, dostępne bezpośrednio z mieszkań parteru. Posiada 4 kondygnacje. Fragmentami (w strefie nad bramami wjazdowymi) występuje piąta kondygnacja.

Budynek liczy 12 klatek schodowych Wjazd na teren działki zapewniają dwie bramy, zlokalizowane w dwóch skrzydłach budynku, jedna od ulicy Ogrodowej druga od ulicy Gdańskiej. Nad obydwoma skrzydłami budynku dach jednospadkowy z okapem w kierunku podwórza. Od ulicy Ogrodowej i ulicy Gdańskiej jest attyka.