Opis ogólny

Opis ogólny

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Ogrodowej 24. Planuje się przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku gospodarczego na garaż wielostanowiskowy i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia działki wynosi 5 493,73 m². Powierzchnia użytkowa budynków wyniesie po planowanej inwestycji wyniesie 8 530,98 m².

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Ogrodowej 24. Obecnie zabudowę działki tworzą 4-kondygnacyjny narożny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz dwa 2-kondygnacyjne budynki gospodarcze. Komunikacja pionowa budynku głównego odbywa się poprzez 12 klatek schodowych – 10 z nich jest dostępna zarówno od strony ulic jak i podwórka, pozostałe 2 klatki schodowe dostępne są tylko z prześwitu bramowego.  W centralnej części każdego z dwóch skrzydeł budynku znajduje się prześwit bramowy, nad nim 3 kondygnacje użytkowe oraz nieużytkowe poddasze. Piwnice występują pod częścią budynku w skrzydle od ul. Gdańskiej.

Planuje się zmianę sposobu użytkowania oraz wykorzystanie dodatkowo piwnic i poddasza. 
W ramach inwestycji planuje się opracowanie nowej dokumentacji projektowej, która będzie przewidywała funkcje mieszkalne, usługowe, biurowe i hostelowe.