Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Północna 1/3 – Kamienica Szykiera

HISTORIA

Ulica powstała ok. 1823 r. wraz z wyznaczeniem osiedla  Nowe Miasto. Osiedle zaprojektowane zostało na bazie kwadratu z rynkiem (dzisiejszy Plac Wolności)na którym krzyżowały się prostopadle ulic . Kontur osiedla ograniczały ulice: Zachodnia, Północna, Wschodnia i Południowa.

Narożna, neorenesansowa kamienica przy ul. Północnej1\Nowomiejskiej zbudowana została w latach 1896-1901 na zlecenie małżeństwa Ezre i Sury Szykier.

Kamienicę zaprojektował architekt Piotr Brukalski. Po kilku latach budynek został rozbudowany. Małżonkowie  Szykier byli jego właścicielami do 1939 r.

Budynek był przede wszystkim budynkiem mieszkalnym. Mieszkańcami byli w większej części Żydzi.   Jedynie na  parterze mieściły się sklepy i pracownie. I tak był tu sklep z wyrobami pończoszniczymi i rękawiczkami firmy „Estonia”, który prowadził Chaim Szycki. W pomieszczeniach parterowych od strony ul. Północnej w sklepie Salomona  Altmana  handlowano artykułami papierniczymi.

W piwnicach jednej z oficyn uruchomiono rozlewnię piwa.

Na południowej ścianie, w podwórku znajdowało się malowidło, które zostało zdjęte i po pracach konserwatorskich udostępnione publiczności w Pałacu Poznańskiego.

Ulica swój nazwę zmieniła tylko raz, w czasie wojny  nazywała się Nordstrasse.

OBECNIE

W trakcie remontu odkryto piwnice o gotyckich sklepieniach. Powierzchnia piwnic to ok. 500 m kw. Przypuszcza się, że były tu przechowywane beczki ze śledziami, którymi handlowano na targu, usytuowanym na terenie dzisiejszego parku (stąd nazwa potoczna parku Park Śledzia).

Wyremontowana kamienica zlokalizowana jest w idealnym do zamieszkania punkcie, naprzeciw jednego z najstarszych parków łódzkich -  Parku Staromiejskiego, w pobliżu Centrum Manufaktura, Placu Wolności i ul. Piotrkowskiej, a jednocześnie blisko największych arterii komunikacyjnych miasta  oraz niedaleko planowanego przystanku podziemnej kolei łączącej Dworzec Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską.    

W kamienicy  znajduje się w kamienicy  znajduje się 9 przestronnych, widnych, świeżo wyremontowanych lokali mieszkalnych oraz lokale użytkowe w których funkcjonuje kawiarnia SZYKIER Coffee & Bistro,  salon kosmetyczny, zakład fryzjerski, sklep MADAKE oraz sklep KITSUNEBU oraz przychodnia lekarska NZOZ LEDAN.

Nieruchomość przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi położona jest na terenie działki nr 75 w obrębie S-1 (jednostka ewidencyjna Łódź - Śródmieście), u zbiegu ulic Północnej i Nowomiejskiej. Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 1259  oraz znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do Rejestru Zabytków (obowiązuje art.29 ust.4 pkt 2 Prawa budowlanego).

Opis stanu istniejącego

Budynki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łodzi pod nr 1259 tworzą jedyną zabudowę terenu działki nr 75. Budynki usytuowane są wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy działki. Od strony południowej nieruchomość zamknięta jest ścianą budynku położonego na terenie posesji przy ulicy Nowomiejskiej 11, przylegającego do południowych ścian szczytowych, dwóch skrzydeł budynków.

Od strony wschodniej do ściany budynku nr 1 przylega budynek położony na terenie posesji przy ulicy Północnej 5/11

W skład zespołu pomieszczeń piwnic wchodzą:

 • 13 pomieszczeń o ceglanych sklepieniach krzyżowych (sklepienia otynkowane, ściany częściowo obrzucone i malowane) w układzie amfiladowym wzdłuż traktu od ul. Północnej oraz od ul. Nowomiejskiej, w tym pomieszczenia pod przejazdem bramowym,
 • pomieszczenia węzła cieplnego – ściany i stropy otynkowane, malowane,
 • komunikacja, w tym 4 klatki schodowe – ściany i stropy otynkowane, malowane,
 • komórki lokatorskie zlokalizowane w piwnicy pod stropem podwórza – stropy otynkowane, malowane, ściany malowane
 • szacht windy

Lokalizacja robót budowlanych w budynku:

 • 2019 rok: zakończono inwestycje polegającą na przebudowie więźby dachowej wraz z nadbudową kominów na budynku zlokalizowanym przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi.
  Koszt inwestycji: 1 115 945,67 zł brutto
 • 2021 rok: zakończono dostosowanie parteru i piwnicy klatki A pod względem p.poż.
  Koszt inwestycji: 171 828,33 brutto

W zakresie swoich działań Spółka planuje również wykonanie hydroizolacji ścian i podłóg piwnic budynku przy  ul. Północnej 1/3 w Łodzi wraz z wentylacją mechaniczną i zmianą sposobu użytkowania piwnic oraz naprawa elewacji w obrębie balkonów w budynku.