Łódzka Spółka Infrastrukturalna

O nieruchomości

Nieruchomość jest zlokalizowana przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi.

Składa się z dwóch przylegających do siebie budynków zbudowanych, wzajemnie połączonych w poziomie piwnicy. Budynki zbudowane zostały na przełomie XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym ścian, podłużnym. Rozwiązania konstrukcyjne są prawie identyczne w obu budynkach, różnice dotyczą konstrukcji schodów i konstrukcji dachów.

Budynki posadowione są na fundamentach murowanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej lub wapienno-cementowej. Ściany budynku – zewnętrzne i wewnętrzne nośne, murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Stropy międzypiętrowe w konstrukcji drewnianej, belkowej. Konstrukcja stropu nad piwnicą jest zróżnicowana: krzyżowe sklepienie ceglane, ceglane sklepienie na belkach stalowych, strop typu Kleina.