Zakres planowanych inwestycji

Zakres planowanych inwestycji

  • Przebudowa dachu nad częścią wschodnią i zachodnią w budynku przy ul. Północnej 1/3 – w trakcie realizacji inwestycji.
  • Wykonanie izolacji przeciwwodnej budynku przy ul. Północnej 1/3.
  • Dostosowanie piwnicy i parteru pod względem p. poż. w budynku do potrzeb najemców.