Historia

Historia

Najstarszy zapis dotyczący nieruchomości  pochodzi z 1912 r. i zawiera informację, że jest ona własnością łódzkiego przemysłowca Edwarda Häntschela, którego fabryka wyrobów wełnianych znajdowała się na przeciw  (Wólczańska 12).

Od roku 1920 właścicielem nieruchomości był Izaak Bornsztajn. Zarówno Häntschel jak i Bornsztajn nie zaczęli na działce żadnej działalności budowlanej.

W 1922 r. działkę zakupił Zygmunt Teeman, dyrektor powstałego w 1921 r. Międzynarodowego Towarzystwa Transportu i Żeglugi „Mitranza”  i to on właśnie rozpoczął zabudowę tego terenu. W latach 1922-23 w głębi działki pobudował willę mieszkalną, a w latach 1923-24 budynki gospodarcze umiejscowione w tylnej części działki. Historia frontowego budynku zaczyna się 1 maja 1923 r. Zaczęto wtedy budowę  willowego budynku biurowego , który przeznaczono na siedzibę łódzkiego oddziału firmy właściciela. Budynek zaprojektował Paweł Lewy, znany łódzki architekt okresu międzywojennego, twórca wielu luksusowych kamienic w centrum Łodzi. Jesienią 1924 r. budynek był ukończony, ale jego ostateczne zagospodarowanie nastąpiło w 1924 r.

Po roku 1946 budynek, na mocy dekretu o mieniu opuszczonym, został przekazany Zarządowi Dróg Publicznych, który zaadoptował go na swoje laboratorium  drogowe. Główne prace adaptacyjne miały miejsce po roku 1963.   Na przełomie lat 80 i 90 pojawiają się pierwsze problemy konstrukcyjne  obiektu. Wykonano wtedy prace zabezpieczające w prześwicie i podstemplowano ściany południowe. I to były jedyne prace remontowe jakie wykonano na tym obiekcie, budynek, a zwłaszcza elewacje nigdy nie były remontowane ani odnawiane.

Na początku lat 90 XX w., kiedy  biura Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Łodzi przeniesiono na ulicę Roosevelta, a  w  środkowym budynku (willi mieszkalnej), umieszczono laboratorium, stan techniczny frontowego budynku w szybkim tempie zaczął się pogarszać, w następstwie czego wyłączono go z użytkowania, a niedługo potem dokonano rozbiórki całej południowej osi z przejazdem bramowym.

W 1986 r. kręcony był w budynku film Juliusza Machulskiego KINGSAJZ.

W grudniu 2015 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej budynek, a właściwie ruiny,  został przekazany Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej. Jesienią 2016 r, wykonano prace zabezpieczające budynek, wzmocniono konstrukcję budynku, wykonano tymczasowy dach i   oczyszczono wnętrze z gruzu.

Od 2017 r. trwa renowacja i kompleksowy remont obiektu. Zakończenie prac planowane jest na IV kw. 2019 r.

Budynek frontowy i pozostałe stanowić będą  siedzibę Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.

Intencją Spółki jest przypomnienie łodzianom i odwiedzającym  Gościom o kręconym w budynku filmie KINGSAJZ. Zamierzamy zgromadzić pamiątki związane z filmem: fotosy, eksponaty itp. Chcemy, uczynić z tego miejsca kolejny punkt na mapie filmowej Łodzi.