Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Remont Szuflandii

Łódzka Spółka Infrastrukturalna przeprowadziła inwestycję polegającą na przebudowie, rozbudowie (w szczególności nadbudowie) oraz częściowej zmianie sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wólczańskiej 17, obejmującej jedną działkę gruntu (nr ewid. 449/1, obręb P-09) i niewielki fragment działki sąsiedniej (nr ewid. 448/1).

Została zrealizowana nadbudowa (podniesieniem połaci dachowych kondygnacji poddasza od strony zachodniej w celu uzyskania wysokości umożliwiającej lokalizację pomieszczeń na pobyt ludzi i pomieszczeń sanitarnohigienicznych) i rozbudową (odtworzeniem przejazdu bramowego i budynku w poziomie piętra) budynku frontowego, przebudowę budynku willowego oraz przebudowę i rozbudowę z nadbudową istniejącego budynku gospodarczego w zachodniej części działki.

Nieruchomość została oddana do użytkowania w grudniu 2019 roku.

Aktualnie budynki służą jako siedziba dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o.