Status inwestycji

Status inwestycji

Aktualnie realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowie, rozbudowie (w szczególności nadbudowie) oraz częściowej zmianie sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Wólczańskiej 17, obejmującej jedną działkę gruntu (nr ewid. 449/1, obręb P-09) i niewielki fragment działki sąsiedniej (nr ewid. 448/1).

Została zrealizowana nadbudowa (podniesieniem połaci dachowych kondygnacji poddasza od strony zachodniej w celu uzyskania wysokości umożliwiającej lokalizację pomieszczeń na pobyt ludzi i pomieszczeń sanitarnohigienicznych) i rozbudową (odtworzeniem przejazdu bramowego i budynku w poziomie piętra) budynku frontowego, przebudowę budynku willowego oraz przebudowę i rozbudowę z nadbudową istniejącego budynku gospodarczego w zachodniej części działki.

Po przebudowie i rozbudowie budynki znajdujące się na terenie nieruchomości służyły będą potrzebom Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o.

Inwestycja obejmuje również przebudowę nawierzchni istniejącego zjazdu z ul. Wólczańskiej, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych (umożliwiającą dostęp do budynku frontowego), budowę ogrodzenia w północnej i południowej granicy terenu nieruchomości

w miejscach.

Oddanie nieruchomości do użytkowania przewidziane jest na wrzesień 2019 roku.