Zielona 6 - Kamienica Aurbacha

Historia

Powstanie tej wielkomiejskiej  kamienicy datowane jest na rok 1894. Wcześniej na parceli przy Zielonej 6, znajdował się jednopiętrowy, murowany dom pokryty blachą oraz zabudowania gospodarcze. Właścicielem posesji był Fryderyk Florian Miller. 

We wrześniu 1879 Miller sprzedał nieruchomość Ickowi i Rozalii Aurbach. To oni rozbudowali  kamienicę. W pierwszej  kolejności poszerzono budynek od zachodniej strony i dwukondygnacyjna oficyna zyskała dwa dodatkowe piętra oraz została przedłużona. Wtedy także powstała podpiwniczona, czterokondygnacyjna oficyna zachodnia i   parterowa służbówka  w głębi posesji. Najpóźniej powstał projekt rozbudowy budynku frontowego. Autorami projektu byli dwaj znani w Łodzi architekci: Franciszek Chełmiński (prywatnie zięć Hilarego Majewskiego) i Alwill Jankau. To im kamienica zawdzięcza czwartą kondygnację i neobarokowy charakter.

W 1906 r. za kwotę 48 tyś. rubli nieruchomość została odkupiona od Aurbachów przez Dom Bankowy Wilhelm Landau.

Jednak w dwudziestoleciu międzywojennym znowu wróciła do pierwotnych właścicieli.

Równie, jak historia kamienicy, interesująca jest historia ulicy Zielonej. Została wytyczona przy okazji tworzenia w Łodzi nowej, kolejnej już, osady przemysłowej, przeznaczonej pod osiedlanie się przede wszystkim tkaczy. Jej pierwotna nazwa to ulica Dzielna. Po roku 1864 nazwę ulicy zmieniono na Zieloną, a w 1934 na Legionów. W czasie wojny ulica nazywała się Schlageterstrasse.  Po wojnie wrócono do nazwy Zielona.

OBECNIE

Projekt przebudowy kamienicy  obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku frontowego, prawej oficyny oraz oficyny poprzecznej. Przebudowa ma na celu dostosowanie budynków do funkcji biurowej oraz rozebranie pozostałości  lewej oficyny.

Zakładamy następujące rozmieszczenie projektowanych lokali:

Budynek frontowy

  • na parterze 2 lokale handlowo-usługowe z wejściami bezpośrednio z ul. Zielonej, o powierzchniach: 13,5m2 i 91,5m2;
  • na piętrach 1-3 po 5 pomieszczeń biurowych o powierzchniach od 18,0m2 do 37,0m2  ze wspólnym węzłem sanitarnym, pom. socjalnym oraz sala narad na każdym piętrze.

Budynek prawej oficyny:

  • na parterze 2 lokale handlowo-usługowe wejście od podwórka o powierzchniach: 63,0m2 i 54,68m2 ;
  • na piętrach 1-3 po 2 niezależne lokale biurowe o powierzchniach od 61,36m2 do 70,49m2.

Budynek poprzecznej oficyny

  • 1 lokal handlowo-usługowy z wejściem od podwórka o pow. 55,33m2 oraz antresola z tarasem o pow. 55,33m2.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Łączna powierzchnia użytkowa 1418,74 m2

Łączna powierzchnia całkowita 2740,05 m2

Całkowity koszt inwestycji to ok. 18,5 mln złotych.

Termin wykonania II kw. 2021 r.

Remont i rewitalizację prowadzi firma  ZABBUD sp. z o.o.

Wykonawca Nadzoru Autorskiego firma Dr. Inż. Przemysław Bodzak Projekty Budowlane.

Aktualnie realizowana jest inwestycji pn.: „Kompleksowa przebudowa i remont kamienicy wraz odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego, oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul Zielonej 6 w Łodzi”.

Termin realizacji: 24.04.2021 r.

Koszt robót budowlanych : 18 549 000 zł brutto (15 080 487,80 PLN netto) Docelowa powierzchnia użytkowa: 1528,98 m2

Docelowa funkcja: biurowo - usługowa