Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Status

Status

Działania inwestycyjne planowane do przeprowadzenia polegać będą na kompleksowej przebudowie i remoncie kamienicy wraz z odbudową oficyny poprzecznej oraz zmianą sposobu użytkowania budynków: frontowego oficyny prawej i oficyny poprzecznej, rozbiórką lewej oficyny wraz z elementami zabezpieczającymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Aktualnie jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy ww. robót budowlanych, inwestora zastępczego oraz nadzoru autorskiego. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 – 2021.