Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Misja

Misją Spółki jest poprawa jakości życia mieszkańców Łodzi poprzez dostosowywanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej miasta do standardów XXI wieku oraz aktywne uczestniczenie w procesie rewitalizacji miasta. Razem z Miastem i innymi spółkami miejskimi współtworzymy przyjazne miasto.