Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Rada Nadzorcza 
Jest organem upoważnionym do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w składzie:

 • Pani Joanna Pustelnik-Jaźwiec - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Pan Robert Kowalik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Pan Bogdan Osiński - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Pan Lech Barszcz - Członek Rady Nadzorczej
 • Pan Mieczysław Teodorczyk – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

 • Pan Tomasz Piotrowski - Prezes Zarządu
 • Pan Krzysztof Kacprzak - Członek Zarządu

Zadania, zakres działania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność organów Spółki określają:

 • Akt założycielski Spółki,
 • regulaminy władz Spółki,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks cywilny,
 • inne obowiązujące akty prawne i Regulamin organizacyjny.