Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Struktura organizacyjna

Podział na komórki organizacyjne i zakres ich kompetencji określa Regulamin organizacyjny Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. 

Strukturę organizacyjną Spółki przedstawia schemat organizacyjny.

Struktura organizacyjna Łódzkiej spółki infrastrukturalnej