Łódzka Spółka Infrastrukturalna

Optymalizacja sektora wod.-kan.

Celem optymalizacji sektora wodno-kanalizacyjnego w Łodzi jest poprawa efektywności, zmniejszenie kosztów i obniżenie cen dla mieszkańców. Miasto planuje połączenie różnych spółek odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-kanalizacyjną, z ostatecznym celem stworzenia zjednoczonej spółki wodno-kanalizacyjnej. Proces ten obejmuje obszerną analizę aktualnej struktury tych firm oraz wprowadzenie zmian w ich strukturze organizacyjnej. Dzięki temu miasto ma na celu usprawnienie operacji, eliminację duplikacji usług i zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami finansowymi.

DOKUMENTY DO POBRANIA